Voor wie?

Voor wie is dagzorg op Slachtehiem?

Dagzorg op Slachtehiem is in de eerste plaats voor mensen met een aandoening:

  • Mensen met geheugenproblematiek;
    Veelal oudere mensen met een psychogeriatrisch ziektebeeld (dementie/Alzheimer/depressiviteit/Korsakov)
  • Mensen met een lichamelijke beperking
    Natuurlijk zijn ook mensen met andere aandoeningen welkom, mits wij de zorg kunnen bieden die nodig is.

We bieden plaats aan hen die een indicatie hebben van de WMO.

Uiteraard bieden wij evengoed plaats voor cliënten die geen indicatie hebben, maar die wel behoefte hebben aan meer sociale contacten, structuur en motivatie. Echter zal deze vorm van zorg dan door hen zelf gefinancierd moeten worden.

Dagzorg is dé oplossing om mantelzorgers te ontlasten; zo hebben zij ook een dag zonder zorg.